In een eerdere “pilot” studie hebben wij 49 kinderen behandeld met antibiotica voor hun blindedarmontsteking. De gegevens die zijn verzameld tijdens de opname van deze kinderen hebben wij geanalyseerd om hun klinische herstel in kaart te brengen. Deze resultaten hiervan zijn recent gepubliceerd in het “European Journal of Pediatrics”.

De resultaten laten zien dat 93% van de kinderen kon worden ontslagen zonder dat er een operatie nodig was. Bij deze kinderen is de gemiddelde pijnscore (10 betekent de ergste pijn voorstelbaar, en 0 betekent geen pijn) na één dag behandeling gedaald van 5 naar 2. Het aantal kinderen dat moest braken daalde in één dag van 45% naar 2% en de kinderen die misselijk waren van 67% naar 7%.

De conclusie is dat bij kinderen die met goed resultaat non-operatief (met antibiotica) worden behandeld voor een ongecompliceerde blindedarmontsteking de meeste symptomen binnen één dag na het starten van de behandeling herstellen.

Zie hier het originele artikel (Engels)