Missie

Stichting Kind en Ziekenhuis is dé patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. De stichting bevordert al ruim 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Net als volwassenen hebben kinderen recht op goede medische en verpleegkundige zorg en een patiëntvriendelijke benadering. Kinderen verschillen echter anatomisch en fysiologisch van volwassenen en reageren in emotioneel opzicht anders dan volwassenen op ziekte en letsel. Door hier rekening mee te houden voelen kinderen zich prettiger en kunnen emotionele problemen of stoornissen in de ontwikkeling van het kind worden voorkomen.

Kind&Ziekenhuis wil haar doelstelling bereiken door het vertegenwoordigen van de kinderstem in de zorg. In toenemende mate richt Kind&Ziekenhuis haar activiteiten ook op de eerstelijns zorg (thuis of in een medische instelling/praktijk), aangezien steeds meer kinderen daar een medische behandeling krijgen. Het betreft dus kinderen die incidenteel of regelmatig zorg ontvangen in een ziekenhuis, thuis of een medische praktijk/instelling. Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis of thuis worden behandeld. Kind&Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies.

Handvest

Bij alle activiteiten worden het Handvest Kind & Ziekenhuis en Handvest Kind & Zorg en de ervaringen van kinderen en ouders als uitgangspunt genomen. Het handvest Kind & Ziekenhuis, inmiddels een internationaal erkende ‘standaard’, is in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, en staat bekend onder de naam ‘EACH Charter’. Het Handvest Kind & Zorg is een verbreding daarvan opgesteld door ons, Stichting Pal kinderpalliatieve expertise, V&VN Kinderverpleegkunde, Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis (BMKT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA).

Meer weten en/of ons steunen?
https://www.kindenziekenhuis.nl/