Het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam (KCA) is een samenwerkingsverband van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC) voor de kinderchirurgie in de regio Noord-West Nederland. Een verzorgingsgebied met 4 miljoen inwoners. In de praktijk betekent het dat in Amsterdam één kinderchirurgisch centrum werkt op twee locaties (Emma Kinderziekenhuis AMC en VU Medisch Centrum).

Wat is kinderchirurgie?

Kinderchirurgie bestaat uit twee onderdelen: de ‘bijzondere kinderchirurgie’ en de ‘algemene chirurgie’ bij kinderen. De bijzondere kinderchirurgie omvat onder meer de neonatale chirurgie, de chirurgische behandeling van kwaadaardige gezwellen, de behandeling van complexe chirurgische afwijkingen, orgaanvervangende behandeling en de opvang en behandeling van kinderen met ernstige en/of meervoudige letsels. De algemene chirurgie bij kinderen gaat over de behandeling van veel voorkomende aandoeningen, zoals liesbreuk, appendicitis en enkelvoudige letsels.

Kinderchirurg

Een kinderchirurg is een volledig opgeleide algemeen chirurg, die zich, na een vervolgopleiding van twee jaar, uitsluitend bezighoudt met de chirurgische behandeling van kinderen in een kinderchirurgisch centrum. De eerste chirurg in Nederland die zich reeds voor de Tweede Wereldoorlog voltijds wijdde aan de behandeling van kinderen was dr. R.J. Harrenstein. Hij was verbonden aan het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam.

Wat is een kinderchirurgisch centrum?

De Gezondheidsraad heeft aanbevolen over te gaan tot oprichting van kinderchirurgische centra. Het AMC en het VUmc hebben aan deze aanbeveling gevolg gegeven. Naast Amsterdam zijn er ook kinderchirurgische centra in Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.

In deze centra werken kinderchirurgen in nauwe relatie met kinderartsen, neonatologen, kinderintensivisten, kinderanesthesiologen en kinderradiologen. Zodoende is een optimale bundeling van ervaring en vaardigheden gegarandeerd. In deze centra wordt nauw samengewerkt met andere snijdende specialisten (zoals urologen, orthopedische chirurgen, plastisch chirurgen, neurochirurgen, KNO- en oogartsen). Dit is van groot belang omdat veel kinderen met aangeboren afwijkingen verschillende aandoeningen tegelijkertijd hebben. Daarnaast zijn in deze centra kinderchirurgische verpleegkundigen, fysiotherapeuten en vele andere paramedici speciaal ingesteld op de behandeling van kinderen.

Alle kinderen uit het basiszorggebied, kinderen jonger dan 1 maand (of minder dan 60 weken postconceptie leeftijd) en kinderen met bijzondere chirurgische problemen worden (door)verwezen naar een van de zes kinderchirurgische centra.

Taken

Het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam heeft zich ontwikkeld tot een allround centrum met 8 kinderchirurgen, waar alle patiëntencategorieën kunnen worden behandeld, vanaf de antenatale fase totdat de groei is voltooid. Vanuit het centrum worden kontakten onderhouden met de algemene ziekenhuizen in de regio. Zo wordt de kwaliteit van de algemene chirurgie bij kinderen hoog gehouden. Meer informatie over de zorg die wij bieden kunt u vinden bij onze kinderpoliklinieken of de verpleegafdeling Kinderchirurgie.

Het onderzoek binnen het KCA richt zich vooral op het spijsverteringskanaal: zowel aangeboren als verworven afwijkingen worden bestudeerd. Alle onderzoek van het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam valt onder het onderzoekdeelproject ‘Digestive Dysfunction’ van het Centrum voor Maag- Darm- en Leveronderzoek (CLDO).

Het gaat om de volgende onderzoekslijnen:

  • Antibioticabehandeling bij kinderen met simpele appendicites (APAC)
  • Lange-termijn-uitkomsten van oesofagusatresie
  • Lange-termijn-uitkomsten anusatresie en ziekte van Hirschsprung (NAHO)
  • Darmintegriteit bij kinderen
  • Hepatoblastoom: experimentele en klinische aspecten
  • Effect van darmverlengingsoperaties bij short bowel syndroom (experimenteel)
  • Follow-up intramedullaire fixatie van fracturen bij kinderen – multicentered

Het onderwijs aan studenten, co-assistenten, verpleegkundigen en verloskundigen neemt een belangrijke plaats in. Assistenten in opleiding tot chirurg en kinderarts lopen stage op de afdeling Kinderchirurgie om kennis en vaardigheden op te doen voor hun latere loopbaan. Het KCA heeft bovendien de bevoegdheid chirurgen op te leiden tot kinderchirurg.