Over het Panel
Het Paediatric Appendicitis Panel is een multidisciplinair panel van kinderchirurgen, kinder-MDL-artsen, kinderradiologen een kinder-infectiologen. Allen met uitgebreide ervaring en kennis over de behandeling van simpele en gecompliceerde appendicitis bij kinderen. Alle panelleden zijn verbonden aan het Emma kinderziekenhuis AMC of het VU medisch centrum. Het panel wordt gecoördineerd vanuit het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam.

Het appendicitis panel kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geconsulteerd door alle artsen in Nederland.

U kunt bij het panel terecht voor alle casuïstiek betreffende de behandeling van ongecompliceerde (waaronder conservatieve) behandeling en gecompliceerde/geperforeerde appendicitis bij kinderen. Maar bijvoorbeeld ook met vragen over chronische appendicitis of interval appendectomieën. Ook kan er worden overlegd over de behandeling van de complicaties van appendicitis en de eventuele noodzaak voor overplaatsing naar een kinderchirurgisch centrum.

U kunt zowel per mail als telefonisch een casus voorleggen. Zie aanmelden casus.

 

 

 

 

.