NU.nl: “Antibiotica alternatief voor operatie blindedarmontsteking”

feb 20, 2017

NU.nl bericht over de antibiotische behandeling van blindedarmontsteking bij kinderen. Hierin verwijst NU.nl naar een nieuw wetenschappelijk artikel waarin alle literatuur van de laatste 10 jaar over dit onderwerp wordt samengevat. In totaal werden in alle onderzoeken samen 413 kinderen behandeld met antibiotica in plaats van een operatie. 97% van deze kinderen konden het ziekenhuis verlaten zonder dat er een operatie nodig was. Het aantal complicaties of bijwerkingen was niet verschillende tussen beide groepen. Wel bleven de kinderen die geopereerd werden gemiddeld een halve dag minder lang in het ziekenhuis.

De kans dat kinderen opnieuw een blindedarmontsteking kregen na antibiotische behandeling was gemiddeld 14%. In het artikel wordt geconcludeerd dat behandeling van blindedarmontsteking met antibiotica veilig is. Maar dat het nodig is om verder onderzoek te doen in de vorm van een grote, gerandomiseerde studie (zoals de APAC trial) om tot definitieve conclusies te komen.

Link: NU.nl

Link: Oorspronkelijk wetenschappelijke artikel in “Pediatrics”