Nieuws

200 inclusies APAC trial!

De APAC trial heeft een nieuwe mijlpaal bereikt en dat we willen we uiteraard met jullie delen. Het JKZ/Hagaziekenhuis heeft de eer gehad om de 200ste patiënt te includeren! Hopelijk kunnen we met elkaar de schouders eronder zetten en snel op naar de 300ste inclusie...

APAC trial – 50% van benodigde patiënten geïncludeerd!

APAC trial – 50% van benodigde patiënten geïncludeerd!

Het is gelukt! De helft van het aantal benodigde patiënten is geïncludeerd in de APAC trial! Wij hopen nu binnen 3 jaar het onderzoek af te kunnen ronden. Namens het gehele onderzoeksteam willen wij iedereen van harte bedanken die meehelpt om dit onderzoek tot een...

Nieuwe richtlijn voor de behandeling van acute appendicitis

Nieuwe richtlijn voor de behandeling van acute appendicitis

Recent is de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van appendicitis (blindedarmontsteking) herzien door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In deze richtlijn is ook de behandeling van simpele (milde) blindedarmontsteking opgenomen. Voor volwassen is er nu de...

100ste inclusie APAC trial!

100ste inclusie APAC trial!

Het is gelukt! De eerste 100 patiënten zijn geïncludeerd in de APAC trial! En dat betekent taart voor iedereen die ons helpt dit mogelijk te maken. Het Sint Antonius ziekenhuis had de eer om de 100ste patiënt te mogen includeren. Heel binnenkort zullen wij de APAC...

Gezondheid & Co: Blindedarmoperatie: opereren of toch niet?

Gezondheid & Co: Blindedarmoperatie: opereren of toch niet?

In deze recente publicatie van Gezondheid & Co (van de redactie van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) wordt een kort overzicht gegeven over de afwegingen om een blindedarmontsteking wel of niet met antibiotica te behandelen. Met een aparte paragraaf...

NRC.nl: “Beter antibiotica dan het mes bij acute blindedarm”

NRC.nl: “Beter antibiotica dan het mes bij acute blindedarm”

NRC bericht over de lange termijn resultaten na antibiotische behandeling van blindedarmontsteking bij volwassen. Hierin verwijst de NRC naar een nieuw medisch-wetenschappelijk artikel waarin de resultaten zijn geanalyseerd van 257 volwassen...

Patiënten informatie nu ook als video

Patiënten informatie nu ook als video

In deze korte video (4 min) vinden jullie de belangrijkste informatie over de APAC trial. Hierin worden de verschillende behandelingen van blindedarmontsteking besproken en wat het inhoud om aan de studie mee te doen.   https://youtu.be/zhGslaWzy_M...

BG-Symposium 2018: “De appendix, een cruciaal aanhangsel”

BG-Symposium 2018: “De appendix, een cruciaal aanhangsel”

16 januari j.l. vond het tweejaarlijkse BG-symposium plaats in Delft. Met dit jaar als onderwerp: “de appendix, een cruciaal aanhangsel”.  Er werd onder andere verteld over de bijzondere immunologisch eigenschappen van de appendix en over de rol van de appendix als...

Protocol APAC trial gepubliceerd in BMJ open

Protocol APAC trial gepubliceerd in BMJ open

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het APAC trial protocol is gepubliceerd in BMJ open onder de titel: Initial non-operative management of uncomplicated appendicitis in children: a protocol for a multicentre randomised controlled trial (APAC trial) Het artikel is...

Promotie Ramon Gorter

Promotie Ramon Gorter

Op 6 juni 2017 is Ramon Gorter gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op appendicitis bij kinderen. De APAC trial is grotendeels gebaseerd op de resultaten van de onderzoeken welke zijn beschreven in dit proefschrift. Als u onderstaande QR-code scant kan het...

NU.nl: “Antibiotica alternatief voor operatie blindedarmontsteking”

NU.nl: “Antibiotica alternatief voor operatie blindedarmontsteking”

NU.nl bericht over de antibiotische behandeling van blindedarmontsteking bij kinderen. Hierin verwijst NU.nl naar een nieuw wetenschappelijk artikel waarin alle literatuur van de laatste 10 jaar over dit onderwerp wordt samengevat. In totaal werden in alle onderzoeken...

APAC trial van start in Maxima Medisch Centrum!

APAC trial van start in Maxima Medisch Centrum!

De APAC trial is van start per 2 februari 2017 in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven! Wij zijn zeer verheugd met dit nieuws en kijken uit naar onze samenwerking. In de komende maanden zal de trial ook van start gaan in de overige centra. Wilt u ook participeren...

De APAC trial is van start!

De APAC trial is van start!

De APAC trial is van start in het VUmc, Flevoziekenhuis, AMC en Rode kruis ziekenhuis! In de komende maanden zal de trial ook van start gaan in de overige centra. Wilt u ook participeren in de trial met uw centrum? Dit kan! Neem dan contact met ons op via...

Hartelijk welkom op de APACtrial.NL website!

Hartelijk welkom op de APACtrial.NL website!

Hartelijk welkom! Met gepaste trots presenteren wij u de APACtrial.NL website. Hier vindt u alle informatie voor patiënten en artsen met betrekking tot de APAC studie. Valt u iets op of heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op via Contact