Nieuwe richtlijn voor de behandeling van acute appendicitis

door | mei 28, 2020

Recent is de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van appendicitis (blindedarmontsteking) herzien door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In deze richtlijn is ook de behandeling van simpele (milde) blindedarmontsteking opgenomen.

Voor volwassen is er nu de mogelijkheid om met antibiotica te worden behandelend in plaats van een operatie. Voor kinderen is dit nog niet het geval. De conclusie in de richtlijn is dat er eerst nog meer onderzoek nodig is. In de richtlijn wordt vermeld dat eerst de resultaten van onderzoeken zoals de APAC trial moeten worden afgewacht. En dus dat behandeling met antibiotica in plaats van een operatie enkel nog in studieverband mag plaatsvinden.

Via deze link is de richtlijn in te zien.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd, zie link. Ook is een klinische les waarin non-opertieve behandeling wordt beschreven gepubliceerd, zie link.