Onderzoeksvraag

Kan een operatie bij eenvoudige blindedarmontsteking bij kinderen worden voorkomen door een behandeling met antibiotica en is dit minder belastend voor het kind, ouders en de maatschappij?

Introductie

De APAC studie probeert uitwijzen of behandeling met antibiotica kan voorkomen dat kinderen met ongecompliceerde blindedarmontsteking een operatie nodig hebben.

Blindedarmontsteking komt veel voor op de kinderleeftijd en wordt onderverdeeld in twee soorten. Simpele blindedarmontsteking waarbij enkel de blindedarm is ontstoken en er nog geen afwijkingen in de buikholte zijn. De andere vorm wordt gecompliceerde blindedarmontsteking genoemd en gaat vaak gepaard met een gat in de blindedarm en pus in de buikholte. Van oudsher werd gedacht dat simpele blindedarmontstekingen zich altijd zou ontwikkelen tot een gecompliceerde blindedarmontsteking. Daarom is de standaard behandeling dan ook altijd een operatie geweest waarbij de blindedarm verwijderd wordt via een incisie in de buikwand of een kijkoperatie.

Meerdere studies leveren echter bewijs dat dit waarschijnlijk niet het geval is en dat het lijkt te gaan om twee verschillende ziektes. Tevens laten recente studies zien dat het inderdaad veilig is om een simpele blindedarmontsteking te behandelen met antibiotica. Daarbij wordt er in 75-90% van deze gevallen een operatie voorkomen.

Onderzoeksopzet

Kinderen van 7 t/m 17 jaar met een blindedarmontsteking die mee willen doen aan het onderzoek worden eerst uitgebreid onderzocht om vast te stellen dat het een eenvoudige blindedarmontsteking betreft. Als deze onderzoeken uitwijzen dat kinderen een verhoogde kans hebben op een gecompliceerd beloop of herhaling van de ziekte kunnen zij niet participeren in de studie. Wanneer het kind wel kan deelnemen aan de studie is er na een uitgebreide uitleg toestemming nodig van zowel ouders als kind. Daarna wordt er geloot welke behandeling het kind krijgt, antibiotica of een operatie. Het lot bepaalt wat voor behandeling de kinderen krijgen, de arts, ouders of het kind kunnen hier dus geen invloed op uitoefenen.

De groep die wordt behandeld met antibiotica krijgt 2 dagen antibiotica via een infuus. Tijdens deze opname worden de kinderen nauwlettend in de gaten gehouden of een operatie niet alsnog nodig is. Als extra controle maken we op de tweede dag opnieuw een echo van de buik. Daarna mag het kind naar huis en krijgt hij/zij nog een kuur antibiotica in drankvorm. We vervolgen de kinderen een jaar lang. Hiervoor krijgt u na vier weken een afspraak op de polikliniek en wordt u nog drie maal door ons gebeld (na 7 dagen, 6 maanden, 12 maanden). Daarnaast zijn er vragenlijsten die ouders en kind online kunnen invullen.

Tijdens het ontwikkelen van de APAC studie hebben we nauw contact gehad met patiëntenvereniging Kind en Ziekenhuis. Samen met hen hebben we kritisch gekeken naar de belasting voor ouders en kind, de informatieverstrekking en het nut voor de participerende in deze studie.

Voor verdere informatie over de studie zie onderstaande documenten:

Patiënt informatie brief

Informatie brief ouders