Polikliniek bezoek na 4 weken

Van het polikliniek bezoek na 4 weken willen wij een aantal dingen weten. Gebruik daarvoor onderstaand format. De antwoorden kunnen worden ingevuld in het eCRF (elektronische database). Klik hier. Noteer ze echter ook in het brondocument (de status)

Noteer de volgende gegevens:

 1. Zijn vragenlijsten online ingevuld door ouders (hebben via mail een uitnodiging gehad)
 2. Pathologie uitslag
 3. Hoeveel dagen is patiënt afwezig geweest van school, sport en/of sociale activiteiten?
  • Tel iedere dag dat patiënt een van de activiteiten niet heeft kunnen uitvoeren
 4. Hoeveel dagen zijn ouders afwezig geweest van werk
  • Tel totaal van beide ouders bij elkaar op
 5. Hoe vaak is patiënt (ongepland) bij een arts geweest?
 6. Hebben er zich complicaties voorgedaan sinds opname?
  • Welke complicatie?
  • Welke behandeling?
  • Welke maten is patiënt hersteld van klachten?

 

NB denk aan het melden van een adverse event indien daar aanleiding voor is.

 

Werk het eCRF bij via APACtrial.NL. Phase: Week 4, teken de stap als volgt: