Patiënt niet geïncludeerd?

Wordt een patiënt niet geïncludeerd? Dan moet in de status worden genoteerd wat de reden is voor niet participeren of exclusie. Ook als patiënt en ouders weigeren een reden te geven moet dit genoteerd worden. Zij zullen dan op de gebruikelijke wijze worden behandeld namelijk een appendectomie. Wel wordt bijgehouden hoeveel patiënten niet willen participeren/worden geëxcludeerd en om welke reden. Dit kan per mail naar APACtrial@AMC.nl worden gestuurd volgens onderstaand sjabloon, geanonimiseerd dus!

  • Datum screening:
  • Leeftijd:
  • Geslacht:
  • Door patiënt/ouders geweigerd want: …..

of

  • Gecompliceerde appendicitis want, …. (Specifiek welke bevinding het gecompliceerd maakt)

of

  • Door behandelaar geëxcludeerd want ….

Tevens moet deze informatie verplicht worden bijgehouden in het Anoniem screening log welke te vinden is in de lokale studiemap.