Patiënt includeren

Let op! Alleen met pen invullen

 1. Formulier in studiemap APAC trial of postvak lokale onderzoeker
 2. Vragenlijsten bij opname (klik)
  1. zsm laten invullen, voor operatie in ieder geval.
 3. Scan formulier en mail naar APACtrial@AMC.nl
 4. Notitie in EPD:
  • APAC studie besproken en informatie gegeven. Patiënt voldoet aan alle in/exclusie criteria.
  • Patiënt geïncludeerd in APAC trial: Informed consent direct getekend door beide ouders/getekend door een ouder, andere ouder heeft telefonisch toestemming gegeven en tekent later.
  • Kopie aan ouders meegegeven. Alle vragen zijn beantwoord.
  • Uitslag randomisatie: Non-operatieve behandeling/Operatieve behandeling

Bij vragen neem contact op met de Coördinerend Onderzoeker Paul van Amstel 06-14450302 of email APACtrial@amc.nl

Randomisatie:

 • Klik op de button Patiënt includeren (klik)
 • Inlognaam staat op zakkaartje.
 • Kies create new record. Kies het juiste ziekenhuis. Hij kiest automatisch de goede record ID, dit is ook de studiecode.
 • Loop de vragen inclusie/exclusie criteria door.
 • Bij akkoord voor inclusie selecteer in de bovenbalk “Randomisation” en klik vervolgens op de button “Randomize”

 

 • Noteer de uitkomst van de randomisatie in de status (niet de studiecode)!
 • Mail onderstaande gegevens naar APACtrial@AMC.nl
  • Datum informed consent:
  • Naam patiënt:
  • Record ID/studie nr:
  • Geboortedatum:
  • Telefoonnummer ouders
  • Emailadres ouders:

Tevens moet deze informatie worden bijgehouden in het Proefpersonen Identificatie Log welke te vinden is in de lokale studiemap.