Arts onderzoekers

Max Knaapen
Uitvoerend Arts-onderzoeker
Kinderchirurgisch centrum amsterdam
APACtrial@amc.nl
020-4442424
06-20979124

of 

Paul van Amstel (onderzoeker)
06-14450302

Dr. R.R. Gorter
Coördinerend onderzoeker, chirurg in opleiding
Kinderchirurgisch centrum amsterdam
RR.Gorter@vumc.nl
020-4442424
06-14171086

Dr. R. Bakx
Hoofdonderzoeker, Kinderchirurg
Kinderchirurgisch centrum amsterdam
VU medisch centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
kinderchir@vumc.nl
020-4442424