NRC.nl: “Beter antibiotica dan het mes bij acute blindedarm”

door | okt 15, 2018

NRC bericht over de lange termijn resultaten na antibiotische behandeling van blindedarmontsteking bij volwassen. Hierin verwijst de NRC naar een nieuw medisch-wetenschappelijk artikel waarin de resultaten zijn geanalyseerd van 257 volwassen Finse patiënten die 5 jaar geleden met antibiotica zijn behandeld voor hun blindedarmontsteking. 61% procent van de patiënten hebben na 5 jaar geen operatie hoeven ondergaan. Hiervan waren de meeste operaties binnen 1 jaar, daarna nam de kans dat er alsnog moest worden geopereerd snel af. Verder bleek dat patiënten die met antibiotica waren behandeld duidelijk minder complicaties hadden (6,5%) dan de patiënten die direct werden geopereerd (24%).

Beide groepen moesten gemiddeld even lang in het ziekenhuis zijn opgenomen. De groep die direct geopereerd werd, deed er gemiddeld wel 11 dagen langer over om terug naar werk te gaan. De NRC concludeert dan ook: “Iemand met een acute blindedarmontsteking hoeft niet meteen onder het mes. In veel gevallen kunnen antibiotica het genezen.”

Link: nrc.nl

Link: Oorspronkelijk wetenschappelijke artikel in “JAMA”