APAC trial – 50% van benodigde patiënten geïncludeerd!

door | jun 19, 2020

Het is gelukt! De helft van het aantal benodigde patiënten is geïncludeerd in de APAC trial! Wij hopen nu binnen 3 jaar het onderzoek af te kunnen ronden. Namens het gehele onderzoeksteam willen wij iedereen van harte bedanken die meehelpt om dit onderzoek tot een succes te maken. Maar vooral willen wij de kinderen en ouders bedanken die hebben besloten aan het onderzoek mee te werken. 

 Jullie zijn geweldig!