Aanmelden casus

Per email (antwoord binnen 24-72 uur)

Telefonisch (antwoord binnen 24 uur)

Stuur een email aan appendicitis-panel@AMC.UvA.nl

Stuur zonder vermelding van patiëntgegevens (anoniem) een email met daarin een korte beschrijving van de casus inclusief de laatste beeldvorming (verslagen) en uitslagen bloedonderzoek. Mocht u beelden mee willen sturen. Stuur dan in de bijlage geanonimiseerde printscreens mee. Eventueel kan in overleg ook een CD per koerier worden gestuurd.

Binnen kantooruren:
Secretariaat Kinderchirurgie AMC
Tel.nr. + 31 20 566 5693
Fax: +31 20 566 9287

Postadres:
kamer H7-228 Emma kinderziekenhuis AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

Buiten kantooruren
(24/7, 365 dagen)

Max Knaapen (Arts-onderzoeker):
+31-6-20979124

Indien niet bereikbaar
Ramon Gorter
(Fellow-kinderchirurgie):
+31-6-14171086