In een eerdere “pilot” studie hebben wij 25 kinderen behandeld met antibiotica voor hun blindedarmontsteking. Deze kinderen hebben wij 2 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen die 2 jaar geleden zijn geopereerd voor hun blindedarmontsteking. De resultaten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in het “Journal of Pediatric Surgery”.

De resultaten laten geen verschillen zien in het aantal complicaties tussen de twee groepen. Uiteindelijk was een operatie bij 76% van de kinderen niet nodig. Van de kinderen die wel geopereerd moesten worden had enkel de helft opnieuw een blindedarmontsteking, al deze operaties zijn zonder complicaties verlopen. Ook is gekeken naar de kwaliteit van leven, deze was na 2 jaar vergelijkbaar met kinderen die nooit ziek zijn geweest.

Zie hier het originele artikel (Engels)