APAC trial – 50% van benodigde patiënten geïncludeerd!

APAC trial – 50% van benodigde patiënten geïncludeerd!

Het is gelukt! De helft van het aantal benodigde patiënten is geïncludeerd in de APAC trial! Wij hopen nu binnen 3 jaar het onderzoek af te kunnen ronden. Namens het gehele onderzoeksteam willen wij iedereen van harte bedanken die meehelpt om dit onderzoek tot een...

Nieuwe richtlijn voor de behandeling van acute appendicitis

Nieuwe richtlijn voor de behandeling van acute appendicitis

Recent is de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van appendicitis (blindedarmontsteking) herzien door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. In deze richtlijn is ook de behandeling van simpele (milde) blindedarmontsteking opgenomen. Voor volwassen is er nu de...

  • Aantal inclusies 55% 55%

Top 3. Deelnemende centra

In samenwerking met: